Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI

Địa chỉ: Phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38855010 - Fax: 024 35962425

Hotline: 0975727172  (Tư vấn cảnh quan sân vườn)

Phụ trách xuất ăn công nghiệp:  096 3966565

Email: sts@songthaivietnam.com.vn

Website: songthaivietnam.com.vn