Cam kết của chúng tôi

Cam kết của chúng tôi

12/06/2019 1:17:16 PM | 1446

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Song Thái​ cam kết:

♦  Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại các vật tư, vật liệu, cây, cỏ cho công trình theo yêu cầu của bên A. Bảo đảm nhân công, thực hiện thi công công trình theo đúng tiến độ đã xác định.

♦  Sẽ đầu tư, cung cấp tài chính để triển khai thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng kĩ thuật, kịp tiến độ. Thanh toán và ứng vốn theo tiến độ cấp vốn đã thoả thuận theo Hợp đồng.

♦  Thi công công trình theo đúng qui trình: Tất cả các công việc được thực hiện tuần tự, kiểm tra nghiệm thu theo đúng qui phạm thi công.

♦  Vật tư, vật liệu, cây, cỏ đưa vào công trình đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại.

♦  Nhà thầu chịu mọi chi phí cho việc tự kiểm tra, đảm bảo chất lượng công trình.

♦  Đơn giá thông báo là đơn giá đã đảm bảo mọi trách nhiệm của nhà thầu về kĩ thuật, mỹ thuật, khối lượng trên từng đơn vị của công trình theo Hồ sơ thiết kế. 

                                                                                                             Thay mặt Công ty

                                                                                                                   Giám đốc


Bài viết cùng chuyên mục