Khuôn viên Nhà máy Nissin Manufacturing Việt Nam

Khuôn viên Nhà máy Nissin Manufacturing Việt Nam

24/06/2019 4:32:34 PM | 3281

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam