Thiết kế và thi công khuôn viên Toyodenso Việt Nam

Thiết kế và thi công khuôn viên Toyodenso Việt Nam

24/06/2019 4:11:02 PM | 1742

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Việt Nam Toyodenso

Địa chỉ: KCN Nam Sách, Thành phố Hải Dương, Hải Dương