Codex hướng tới hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Codex hướng tới hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Các chuyên gia họp mặt ở Macau, Trung Quốc từ ngày 8-12 tháng 4 năm 2019 đã thảo luận về đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn tham khảo quốc tế về thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Codex hướng tới hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học
Codex hướng tới hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học 1
Dự án này sẽ thiết lập tiêu chí nhận biết các loại thuốc bảo vệ thực vật nhìn chung ít gây ra nguy cơ hơn so với các loại thuốc bảo vệ thực vật thông thường  và các loại này  được một số cơ quan quốc gia xem xét miễn thiết lập mức giới hạn dư lượng tối đa.
Không giống  với hóa chất bảo vệ thực vật thông thường, thuốc bảo vệ thực vật sinh học là 1 dạng sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu tự nhiên bao gồm động vật , cây trồng, vi sinh vật và một vài khoáng chất.  Nó có 3 dạng chính:  thuốc bảo vệ thực vật sinh hóa là chất tự nhiên kiểm soát dịch hại bằng cơ chế không độc hại bao gồm các chất gây cản trở giao phối. Thuốc bảo vệ thực vật vi sinh vật có thể gồm vi khuẩn, nấm hoặc vi rút và các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật.
Thuốc bảo vệ thực vật sinh học ít độc tố tự nhiên hơn thuốc bảo vệ thực vật thông thường và có thể có hiệu quả với lượng nhỏ hơn, phân hủy nhanh hơn và giảm phơi nhiễm và  ô nhiễm. Chúng an toàn hơn với môi trường, con người và động vật.
Ông Tom Heilandt, Thư ký Codex nói: “Việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ thấp và ít tác động đến sức khỏe cộng có thể đóng góp vai trò rất lớn vào các mục tiêu Phát triển Bền vững Toàn cầu năm 2030 về hóa chất độc hại và quản lý các sản phẩm hóa chất”.
Codex hướng tới hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học 2
Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để bảo vệ mùa màng chống lại sâu bệnh, cỏ dại, nấm, các loại dịch hại khác,  và đóng vai trò to lớn trong sản xuất thực phẩm, tăng năng suất và ngăn ngừa thiệt hại mùa màng. Tuy nhiên,  các loại hóa chất này có khả năng gây độc cho con người. Thực phẩm cần tuân thủ quy định thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt  là tuân thủ mức dư lượng tối đa (MRLs). Các giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Codex quy định dựa trên đánh giá nguy cơ  và giới hạn lượng ăn vào an toàn được các chuyên gia khoa học quốc tế FAO/WHO thiết lập.
Tiêu chuẩn Codex là tài liệu tham khảo về thương mại quốc tế trong thực phẩm, do đó người tiêu dùng ở mọi nơi có thể tự tin rằng thực phẩm họ mua đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng, bất kể nó được sản xuất ở đâu. Hiện tại,  Codex có hơn 220 loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau.
Dự án công việc về xây dựng Hướng dẫn hài hòa các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ được triển khai và dự kiến được CAC thông qua năm 2022.
Văn phòng Codex Việt Nam
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI

Địa chỉ: Phố Nỉ  - Xã Trung Giã  - Huyện Sóc Sơn  - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38855010 - Fax: 024 35962425

Email: sts@songthaivietnam.com.vn

Website: www.songthaivietnam.com.vn